Kakvu vladu ima Bosna i Hercegovina?

Bosna i Hercegovina čini dvije trećine Savezne Republike Bosne i Hercegovine, dok Republika Srpska čini jednu trećinu. Republika Bosna i Hercegovina postoji kao parlamentarna republika s tročlanim predsjedništvom. Premijer je šef vlade dok je predsjednik države predsjednik. Bosna i Hercegovina je postala nezavisna od Jugoslavije 3. ožujka 1992. godine. Zemlja je usvojila svoj prvi ustav pod Daytonskim sporazumom 14. prosinca 1995. godine. Iako Bosna i Hercegovina postoji kao nezavisna država, ona je pod međunarodnom upravom s najvećom moći. Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Moć visokog predstavnika je uglavnom ugovorna.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina ima predsjednički sustav od tri člana. Predsjedništvo se bira većinom glasova na četiri godine. Član s najviše glasova postaje predsjedavajući. Predsjedništvo uključuje jednog Bošnjaka, jednog Hrvata i jednog Srbina, koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Predsjedništvo se rotira među tri člana svakih osam mjeseci. Predsjedništvo je odgovorno za vanjsku politiku, imenuje veleposlanike i međunarodne predstavnike, izvršava odluke parlamentarne skupštine i izvješćuje parlamentarnu skupštinu o pitanjima koja se tiču ​​rashoda predsjedništva.

Izvršna vlast Bosne i Hercegovine

Izvršnu vlast čini vijeće ministara čiji predsjednik bira Predsjedništvo i odobrava Zastupnički dom. Predsjednik vijeća imenuje druge ministre. Vijeće je odgovorno za provedbu politike i odluka Bosne i Hercegovine kao što su vanjska, vanjska trgovina, monetarna i carinska politika, imigracijska i izbjeglička regulativa, provedba kaznenih zakona, međunarodni i međuentitetski odnosi te koordinacija međuentitetskog transporta. Vijeće ministara ima nekoliko stalnih tijela, uključujući generalni sekretarijat, ekonomsku upravu, Direkciju za unutarnju politiku, ured za pravna pitanja i Direkciju za europske integracije Bosne i Hercegovine.

Zakonodavni ogranak vlade Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina ima dvodomni parlamentarni sustav koji zastupa Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Skupština ima dva doma, Dom naroda i Predstavnički dom. Dom naroda je gornji dom koji se sastoji od 15 članova koji su zastupljeni proporcionalno s pet Srba, pet Bošnjaka i pet Hrvata, a članovi su na dvije godine. Zastupnički dom ima 42 člana koji su razmjerno zastupljeni između Hrvata, Srba i Bošnjaka. Članovi služe četiri godine. Zakonodavstvo donosi zakone, odobrava proračun i ratificira ugovore i sporazume.

Pravosudni odjel vlade Bosne i Hercegovine

Pravosuđe je pravno tijelo vlade koje postoji neovisno od izvršne i zakonodavne vlasti. Bosna i Hercegovina postoji pod sustavom građanskog prava. Ustavni sud je vrhovno pravno tijelo koje se sastoji od devet članova koje imenuju Zastupnički dom, Narodna skupština Republike Srpske i predsjednik Europskog suda za ljudska prava. Suci imaju pravo na imenovanje do navršene 70. godine života. Ustavni sud rješava ustavne sporove. Državni sud čine kazneni, upravni i apelacioni sudovi koji se bave pravnim pitanjima unutar države Bosne i Hercegovine.