Top 20 izvoznih proizvoda Australije

Top 20 izvoznih proizvoda Australije

Gospodarski rast Australije prvenstveno ovisi o rudarskom i poljoprivrednom sektoru budući da dva sektora doprinose 12% nacionalnog BDP-a. Zemlja je rangirana kao 19. svjetski izvoznik i 19. najveći uvoznik. Australija je sklopila sporazume o slobodnoj trgovini sa zemljama poput Malezije, Singapura, Koreje, SAD-a, Kanade i Novog Zelanda. Osim toga, zemlja je članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO), G20, Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Ekonomija Australije

Australska fiskalna godina traje od 1. srpnja do 30. lipnja sljedeće godine. Njen nominalni BDP bio je 1, 62 bilijuna dolara, a na 12. mjestu, dok je paritet kupovne moći iznosio 2 trilijuna dolara, što je 21. u 2015. godini. Sektor zemlje po doprinosu BDP-u su usluge (58%), trgovina na malo (5%), proizvodnja (7%), građevinarstvo (5%) 9%) i rudarstvo (7%). Australski nominalni BDP po glavi stanovnika procjenjuje se na 51.000 USD, a na 5. i 16. mjestu po BDP-u po PPP na 47.000 USD. BDP zemlje zabilježio je rast od 1, 8% u 2016. Inflacija je iznosila 1, 0%, dok su primarne industrije rudarstvo, prerada hrane, kemikalije, transportna i industrijska oprema te čelik. Radna snaga u zemlji iznosi 12 milijuna, a stopa nezaposlenosti procjenjuje se na 5, 7%. Australija je na 15. mjestu po lakoći poslovanja. Dolar zemlje svrstava se u jednu od petih najtrgovanijih valuta na svijetu.

Rudarstvo, proizvodnja i poljoprivredna industrija u Australiji

Australija se može pohvaliti raznim mineralnim resursima, uključujući ugljen, željeznu rudu, bakar, cink, nikal, olovo, dijamante, mineralni pijesak, zlato, aluminij, boksit i uran. Industrija obuhvaća različite aktivnosti od vađenja, taljenja, prerade, prerade do pakiranja. Tehnologija rudarstva, usluge i oprema također su ključni čimbenici u industriji. Industrija godišnje generira 138 milijardi dolara, a njezina izravna radna snaga procjenjuje se na 187, 400. Proizvodni sektor u Australiji obuhvaća tvrtke uključene u kemijsku i fizičku transformaciju sirovina u gotove proizvode. Takve tvrtke uključuju automobilsku industriju, zrakoplovnu industriju, brodogradnju, petrokemiju, preradu hrane, metalurgiju, strojeve i opremu, tekstil, tisak, te proizvode od drveta i papira.

Australija je visoko produktivna u poljoprivrednim djelatnostima, a industrija generira 2, 3% ukupnog BDP-a. Procjenjuje se da 93% opskrbe hrane u zemlji potječe iz zemlje, dok se ostali poljoprivredni proizvodi izvoze. Glavni usjevi su žitarice i uljarice, šećerna trska, pšenica, povrće, ječam, voće, kukuruz, sirak i slanutak. Zemlja je prošarana produktivnim vinskim regijama koje podržavaju unosnu vinsku industriju. Ostatak poljoprivrednih proizvoda su govedina, janjetina, riba, vuna i ovčetina.

Vrh Izvoz Australije i glavnih partnera zemlje

Australski prirodni resursi su glavni izvoz iz zemlje i rangirani su kako slijedi po vrijednosti u milijunima USD po podacima iz 2012. godine: željezna ruda (54, 397); ugljen (44, 89); prirodni plin (13, 796); zlato (13, 530); sirovo ulje (11, 148); bakrena ruda (5.767); sirovi aluminij (3, 627); sirovi nikal (1785). Najveći poljoprivredni izvoz su pšenica (7.026); smrznuta govedina (2, 918); vuna (2.707); sirovi pamuk (2, 660); vino (2, 137); govedina (1, 943); i meso od janjetine, ovčetine i kozjeg mesa (1, 734). Drugi najveći izvoz iz Australije je aluminijev oksid (3, 565); pročišćena nafta (3, 140); lijekovi (3.083); rafinirani bakar (2, 904); i automobila (1, 771). Najveći izvozni partneri u zemlji su Kina sa 32, 2% ukupnog izvoza, Japan 15, 9% izvoza, dok Južna Koreja, Sjedinjene Države i Indija sudjeluju s 7, 1%, 5, 4% i 4, 2%.

RangTrgovinaVrijednost
1Željezna ruda54.397
2Ugljen44.899
3Prirodni gas13.796
4Zlato13.530
5Sirova nafta11.148
6Pšenica7026
7Bakrena ruda5767
8Sirovi aluminij3627
9Aluminijev oksid3565
10Rafinirana nafta3140
11Lijekovi3083
12Zamrznuta govedina2918
13Rafinirani bakar2904
14Vuna2707
15Sirovi pamuk2660
16Vino2137
17Govedina1943
18Sirovi nikal1785
19Automobili1771
20Meso od janjetine, ovčetine i kozjeg mesa1734