Što je razvijena zemlja?

Razvijena zemlja je suverena država s visokim indeksom industrijskog i humanog razvoja u usporedbi s drugim zemljama. Također mora imati tehnološki naprednu infrastrukturu, a njezino gospodarstvo mora biti visoko razvijeno. Također se naziva industrijaliziranom zemljom ili razvijenijom zemljom.

Određivanje čimbenika

Postoji nekoliko parametara koji se koriste za određivanje stupnja ekonomskog razvoja zemlje i uključuju Indeks ljudskog razvoja, dohodak po glavi stanovnika, političku stabilnost, industrijalizaciju, slobodu i životni standard opće populacije, bruto nacionalni proizvod (BNP) i bruto domaći proizvod. Proizvod (BDP).

Indeks ljudskog razvoja (HDI)

HDI je mjera koju su razvili UN za mjerenje ljudskog razvoja u zemlji, a što je HDI viši, to je zemlja prosperitetnija. Za razliku od BDP-a ili BNP-a, koji daju samo dohodak i produktivnost, HDI daje način na koji se prihod pretvara u ljudski razvoj poput obrazovanja ili zdravstva. Za razvijene zemlje razina pismenosti, obrazovanja i zdravlja je visoka. Prilikom razmatranja HDI-a razmatra se pristup dobrom zdravstvenom skrbi i stopi smrtnosti djece pri rođenju dok se razmatra pristup kvalitetnom i besplatnom obrazovanju, godinama provedenim u školi i sposobnosti uključivanja naučenog znanja u stvarne situacije. U razvijenim zemljama stopa smrtnosti djece pri rođenju izuzetno je niska, a obrazovanje je dostupno svima. HDI se uvijek kvantificira i stavlja na ljestvici između 0 i 1 s najrazvijenijim s ocjenom iznad 0, 8.

Prihod po glavi stanovnika

To se odnosi na prosječni iznos novca koji osoba prima u jednoj godini u određenoj regiji. Izračunava se dijeljenjem ukupnog dohotka u određenoj zemlji s ukupnim stanovništvom te zemlje, a ta je vrijednost u razvijenoj zemlji uvijek visoka. Visok dohodak po stanovniku označava visoku ekonomsku i financijsku sigurnost za opću populaciju te nacije. Bruto domaći proizvod (BDP) također se koristi za određivanje vrijednosti po stanovniku. BDP je tržišna vrijednost konačnog proizvoda proizvedenog u zemlji za određeno razdoblje, uglavnom kvartalno ili godišnje. Ako je BDP jedne nacije visok, onda je to stanje razvijenije.

Industrijalizacija

Za razvijenu zemlju, stopa industrijalizacije i zaposlenosti je visoka pa opća populacija manje ovisi o poljoprivredi. Takav će narod imati veći izvoz od uvoza, stoga će dobit od međunarodne trgovine osigurati gospodarski rast, a time i industrijalizaciju. Tehnološka infrastruktura razvijene nacije također je visoka zbog visoke razine industrijalizacije.

Politička stabilnost

Indeks mjerenja političke stabilnosti razvio je Svjetska banka i predstavlja mjerilo stupnja razvijenosti zemlje. Razvijene zemlje imaju stabilno političko okruženje, nisku ili nikakvu korupciju, te visok stupanj poštovanja zakona zemlje. Dobro upravljanje osigurava nisku razinu korupcije, visoku je transparentnost u vođenju vlade, a zaposlenost se temelji na zaslugama i kvalifikacijama. Pokazatelj globalnog upravljanja standardiziran je na ljestvici od -2, 5 i +2, 5 bodova, pri čemu je +2, 5 najviši standard političke stabilnosti koji označava razvijenu naciju.

Opći životni standard

Trošak života u razvijenim zemljama je visok u usporedbi s manje razvijenom zemljom, a to je zato što je većina stanovništva voljna i ima financijsku sposobnost da priušti kvalitetnu robu i usluge koje su skupe. Drugo, dobra proizvedena od strane lokalnih industrija uglavnom se konzumiraju za razliku od uvezenih proizvoda koji bi mogli biti inferiorni. Opća javnost ima pristup čistoj vodi i okolišu, pristupačnim i kvalitetnim stanovima te pristup drugim društvenim i ekonomskim sadržajima u zemlji kao što je pristup hitnim službama brz.

Sloboda

Razvijena zemlja ima slobodu za svoje građane i poštuje zakon. Sloboda štovanja, vjenčanja, posjedovanja imovine i pristupa informacijama karakterizira razvijenu naciju. U manje razvijenim zemljama postoji mnogo ograničenja i građani ne mogu slobodno raditi što god žele. Neke od razvijenih zemalja su, između ostalih, Australija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Japan, Njemačka i Velika Britanija.