Što je degradacija okoliša?

Definicija degradacije okoliša

Degradacija okoliša je pogoršanje (koje uzrokuje degenerativne štete) okoliša kroz iscrpljivanje prirodnih vrijednosti kao što su voda, tlo i zrak, uključujući ekosustav, upad staništa, uništavanje divljih životinja i zagađenje okoliša. To je očigledna promjena u okolini koja se smatra nepoželjnom ili pogubnom. Degradacija okoliša privukla je pozornost globusa i uspostavljene su potrebne mjere i politike za kontrolu stanja. Povećanje broja stanovnika tijekom godina dovelo je do brzog gospodarskog rasta korištenjem aktivnosti koje smanjuju resurse i tehnologije onečišćenja. Opći napori koji se primjenjuju u borbi protiv ove opasnosti je upravljanje i zaštita okoliša.

Uzroci degradacije okoliša

Postoji više načina na koje se degradacija okoliša događa. Zagađenje je nesumnjivo jedan od glavnih razloga. Postoje četiri vodeća uzroka; vode, zraka, zemlje i buke. Zagađenje vode zagađuje pitku vodu, zagađenje zraka zagađuje zrak koji udišemo i predstavlja zdravstveni rizik, dok onečišćenje tla uništava površinu Zemlje. Zagađenje bukom uzrokuje oštećenje ušiju i oštećuje sluh.

Prenapučenost je svakako uzrok propadanja okoliša. Poboljšani zdravstveni sustavi povećali su životni vijek ljudskih bića, što je rezultiralo pretrpanošću. Porast stanovništva znači paralelni rast osnovnih potreba. To znači više zemljišta za naseljavanje i poljoprivredu što rezultira krčenjem šuma, što je čimbenik koji dovodi do degradacije okoliša. Smanjena šumska pokrovnost rezultira povišenom razinom ugljika u atmosferi i uzrokuje globalno zagrijavanje.

Uznemiravanje ili oštećenje zemljišta je još jedan uzrok jer klijanje i širenje biljnih vrsta korova uklanja tipično zelenilo. Odlagališta su odlagališta krutog otpada, posebno u urbanim područjima. One zagađuju okoliš i pogoršavaju okolinu. Druge prirodne katastrofe kao što su potresi, oluje, plimni valovi i požari također igraju ulogu u degradaciji okoliša.

Učinci degradacije okoliša

Pogoršanje stanja okoliša dovelo je do nekoliko negativnih učinaka. Prvo, ljudi su izloženi opasnosti od opasnih zdravstvenih stanja kao što su, na primjer, astma i upala pluća zbog onečišćenja zraka. Drugi nepovoljan učinak je gubitak biološke raznolikosti. Degradacija okoliša može također dovesti do iscrpljivanja ozonskog sloja koji je odgovoran za zaštitu od ultraljubičastih zraka sunca. Posljednje, ali ne i najmanje važno, značajan negativan utjecaj degradacije okoliša je ekonomski pad. Na primjer, vrlo pogoršano okruženje privlači manje ili nimalo turista.

U zaključku, okoliš je krajnji razlog za opstanak čovječanstva. Nekoliko intervencija mora biti uspostavljeno kako bi ih javnost mogla koristiti za zaštitu i održavanje prirodnog okoliša. Obrazovanje o okolišu i donošenje politika u vezi očuvanja i zaštite okoliša bit će korisno za prirodni okoliš. Svijet čini impresivne korake u nastojanju da minimizira štete za okoliš, premda treba mnogo toga uzeti u obzir (tj. Rast stanovništva i urbani razvoj).